Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Územná samospráva: Áno, či nie?
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Kristián Čechmánek, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - FEŠRR
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Abstrakt: V poslednom čase sme čoraz viac konfrontovaní s tézou, podľa ktorej je územná samospráva prežitkom alebo aspoň s názorom, že územná samospráva v takej podobe, aká je prezentovaná v 4. hlave Ústavy Slovenskej republiky neprináša úžitok a územnosprávne členenie štátu by malo byť realizované iným spôsobom. Táto téma dáva študentovi príležitosť, aby jednak zhodnotil súčasný model usporiadania územnej samosprávy a zároveň iniciatívne a kreatívne predložil svoj návrh de lege ferenda, ako by mohlo nové územnosprávne usporiadanie vyzerať. Vítaná je komparácia a inšpirácia inými právnymi úpravami.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.