Prehľad vypísaných tém - Katedra ekonomiky (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Food Spending Patterns of different Income-level Households
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra ekonomiky - FEM
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
The main goal of thesis will be to evaluate the relationships between expenditures and income for the major categories, level and structure of incomes and expenditures of households and its statistical evaluation. Data will be obtained from the Statistical Office of the Slovak Republic, FAO, OECD and Eurostat. Thesis will analyze trends in household consumption patterns and its future predictions.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia