Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Trh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín ,v porovnaní s vybraním regionom SR
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště:
Katedra ekonomiky (FEM)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Príjmy a výdaje obyvateľstva,miera nezamestnanosti,miera inflácie,mzda,dovoz a vývoz komodít


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-EKP ekonomika podniku
B-MAP manažment podniku

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.