Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Overovanie vybraných ekologických biostimulantov pri hydroponickom pestovaní uhorky siatej (Cucumis sativus L.)
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra zeleninárstva (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt: Práca má experimentálny charakter. Pokus bude realizovaný vo forme prevádzkového pokusu v zakrytých podmienkach – v rýchliarni vo firme Biopell a.s. (Hurbanovo skleníky). Cieľom práce je overiť aplikáciu dvoch prípravkov (na báze mikroskopických húb z rodu Trichoderma a prípravku chitosan hydrochlorid) na obsah významných bioaktívnych látok (vitamín C, celkové karotenoidy) v plodoch uhorky siatej.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ZHI záhradníctvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.