Prehľad vypísaných tém - Katedra biotechniky zelene (FZKI)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Revitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredí
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viera Paganová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Dagmar Hillová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra biotechniky zelene - FZKI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Dagmar Hillová, PhD.
Abstrakt: Zaburinené, aktívne nevyužívané trávnaté plochy v mestách sú potenciálom pre naplnenie mnohých ekosystémových služieb. Cieľom bakalárskej práce je vytypovať pohľadové trávnaté plochy, stanoviť a následne prakticky overiť technológiu ich revitalizácie.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABC14 krajinná a záhradná architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.