Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Ekonomická efektívnosť vo vybranom potravinárskom podniku
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department: Department of Economics - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Cieľom práce bude prostredníctvom ekonomickej analýzy hodnotiť stav a vývoj ekonomickej efektívnosti výroby analyzovanéh subjektu a využijúc závery ekonomickej analýzy definovať také opatrenia, ktoré budú prínosom pre rast ekonomickej efektívnosti činnosti analyzovaného subjektu.

There are no limitations of the topic