Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Posúdenie možností využívania energie z obnoviteľných zdrojov pri prevádzke mobilných energetických prostriedkov
State of topic:
approved (prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department:
Department of Machines and Production Biosystems - TF
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Summary: Na základe dostupných literárnych zdrojov spracovať prehľad o možnostiach využitia obnoviteľnej energie pri pohone spaľovacích motorov mobilných strojov.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-OTB Machinery Trading and Business

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.