Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Trh s pôdou a nájom poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch SR
Stav témy:
schválené (Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra európskych politík - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Abstrakt:
Diplomová práca hodnotí vývoj trhu s pôdou a trhu nájmu poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch SR. Analyzované budú regionálne rozdiely v celkovej výmere predaných pozemkov, veľkosti a druhu predávaných pozemkov a výšky trhových cien pôdy. Zároveň bude hodnotený vývoj výšky nájmu za prenajaté pozemky.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.