Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Význam, postavenie a financovanie malých a stredných podnikov v SR
State of topic:
approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Finance - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Summary:
Cieľom diplomovej práce je analýza stavu,významu a postavenia malých a stredných podnikov v podmienkach SR a zhodnotenie ich pripravenosti na možnosť čerpania nie len klasických bankových úverov ale aj využitie iných rozmanitých foriem financovania a zdrojov z EU.

There are no limitations of the topic