Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Dôsledky klimatickej zmeny a financovanie adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstva
State of topic: approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Finance - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Summary:
Cieľom diplomovej práce je popísať klimatickú zmenu jej vplyv na sektor poľnohospodárstva a navrhnúť alternatívy adaptačných opatrení a možnosti ich financovania.

There are no limitations of the topic