Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Štandardné a neštandardné nástroje menovej politiky ECB
State of topic:
approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Finance - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Summary:
Cieľom diplomovej práce je analýza využívania štandardných a neštandardných nástrojov menovej politiky ECB v minulosti a v súčasnosti a posúdiť vplyv opatrení na vývoj ekonomickej situácie v krajinách Eurozóny.

There are no limitations of the topic