Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Bankové úvery a analýza ich ponuky vo vybraných komerčných bankách v SR
State of topic:
approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Finance - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary: Cieľom bakalárskej práce ja zhodnotenie bankových úverov vybraných komerčných bánk v SR na základe analýzy a komparácie ponuky jednotlivých úverových produktov.

There are no limitations of the topic