Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Nové trendy v oblasti využívania finančných technológií
State of topic: approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Finance - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Cieľom bakalárskej práce je analýza využitia inovácií v oblasti finančných služieb na vytvorenie inovatívnejšieho a konkurencieschopnejšieho finančného trhu v Európskej únii.

There are no limitations of the topic