Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Plánovanie vo vybranej organizácii
Stav témy: schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko: Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť plánovanie vo vybranej organizácii.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia