Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Preprava a uskladnenie aplikovaných dielcov vo výrobe z hľadiska bezpežnosti.
State of topic:
approved (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department:
Department of Quality and Engineering Technologies - TF
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD.
Summary: Analkýza prepravného systému vo výrobnom podniku, ukladanie a doprava vyrobených dielcov pri dodržaní prísnych bezpečnostných predpisov

There are no limitations of the topic