Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Hypotekárne bankovníctvo v Slovenskej republike
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště:
Katedra financií (FEM)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: Ing. Tatiana Bencová, PhD.
Abstrakt:
Medziročný rast priemernej ceny bytov v krajských mestách na Slovensku spojený s dynamickým rastom cien pozemkov a domov je úzko spätý s nárastom zadlženosti slovenských domácností úvermi na bývanie, resp. hypotekárnymi úvermi. Cieľom bakalárskej práce bude analyzovať hypotekárny trh v Slovenskej republike so zreteľom na objem nových úverov na bývanie a vývoj výšky úrokovej miery a RPMN v čase. Súčasťou cieľa bude porovnanie zadlženosti úvermi na bývanie slovenských domácností a domácností krajín eurozóny.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení