Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Hypotekárne bankovníctvo v Slovenskej republike
State of topic:
approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Tatiana Bencová, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Finance - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Ing. Tatiana Bencová, PhD.
Summary: Medziročný rast priemernej ceny bytov v krajských mestách na Slovensku spojený s dynamickým rastom cien pozemkov a domov je úzko spätý s nárastom zadlženosti slovenských domácností úvermi na bývanie, resp. hypotekárnymi úvermi. Cieľom bakalárskej práce bude analyzovať hypotekárny trh v Slovenskej republike so zreteľom na objem nových úverov na bývanie a vývoj výšky úrokovej miery a RPMN v čase. Súčasťou cieľa bude porovnanie zadlženosti úvermi na bývanie slovenských domácností a domácností krajín eurozóny.

There are no limitations of the topic