Prehľad vypísaných tém - Katedra financií (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Hypotekárne bankovníctvo v Slovenskej republike
Stav témy: schválené (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Tatiana Bencová, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko:
Katedra financií - FEM
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Medziročný rast priemernej ceny bytov v krajských mestách na Slovensku spojený s dynamickým rastom cien pozemkov a domov je úzko spätý s nárastom zadlženosti slovenských domácností úvermi na bývanie, resp. hypotekárnymi úvermi. Cieľom bakalárskej práce bude analyzovať hypotekárny trh v Slovenskej republike so zreteľom na objem nových úverov na bývanie a vývoj výšky úrokovej miery a RPMN v čase. Súčasťou cieľa bude porovnanie zadlženosti úvermi na bývanie slovenských domácností a domácností krajín eurozóny.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia