Přehled vypsaných témat - Technická fakulta

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Vplyv výroby energie z poľnohospodárskej biomasy na životné prostredie
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Technická fakulta
Garantující pracoviště: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Max. počet studentů:--
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Abstrakt:
Cieľom práce je analyzovať dopady výroby energie z poľnohospodárskej biomasy na životné prostredie.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-PTI poľnohospodárska technika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.