Prehľad vypísaných tém - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv výroby energie z poľnohospodárskej biomasy na životné prostredie
Stav témy: schválené (prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky - TF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je analyzovať dopady výroby energie z poľnohospodárskej biomasy na životné prostredie.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PTI poľnohospodárska technika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.