Přehled vypsaných témat - Technická fakulta

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Vplyv utlačenia pôdy na ekonomické dopady výroby v RV.
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Technická fakulta
Garantující pracoviště:
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Práca bude zameraná na experimentálne hodnotenie utlačenia pôdy pomocou monitorovania prejazdov a penetrometrického odporu pôdy. Zistené údaje budú konfrontované s dosahovanou úrodou. Výsledky budú spracované do ekonomického vyjadrenia.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-OTI obchodovanie a podnikanie s technikou

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.