Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Vplyv utlačenia pôdy na ekonomické dopady výroby v RV.
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Technická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra strojov a výrobných biosystémov - TF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Abstrakt: Práca bude zameraná na experimentálne hodnotenie utlačenia pôdy pomocou monitorovania prejazdov a penetrometrického odporu pôdy. Zistené údaje budú konfrontované s dosahovanou úrodou. Výsledky budú spracované do ekonomického vyjadrenia.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-OTI obchodovanie a podnikanie s technikou

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.