Přehled vypsaných témat - Technická fakulta

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Monitoring a telematika v poľnohospodárskych strojoch
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Technická fakulta
Garantující pracoviště:
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Abstrakt:
Práca je zameraná na problematiku diaľkového sledovania prevádzkových parametrov a pohybu techniky v strojoch pre rastlinnú výrobu (traktory, obilné kombajny, rezačky a pod.). Zamerať sa na technické riešenia zisťovania údajov a systémy na ich spracovanie. Definovať dosahované efekty.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-OTB obchodovanie a podnikanie s technikou

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.