Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Monitoring a telematika v poľnohospodárskych strojoch
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Fakulta:
Technická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra strojov a výrobných biosystémov - TF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Abstrakt:
Práca je zameraná na problematiku diaľkového sledovania prevádzkových parametrov a pohybu techniky v strojoch pre rastlinnú výrobu (traktory, obilné kombajny, rezačky a pod.). Zamerať sa na technické riešenia zisťovania údajov a systémy na ich spracovanie. Definovať dosahované efekty.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-OTB obchodovanie a podnikanie s technikou

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.