Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Analýza systémov pestovania zeleniny v podmienkach SR
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Macák, PhD.
Fakulta:
Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov - TF
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Miroslav Macák, PhD.
Abstrakt:
Cieľom práce bude vytvorenie literárnej rešerše v oblasti analýzy aktuálnych spôsobov pestovania zeleniny v podmienkach SR. V práci sa autor môže zamerať na charakteristiku konkrétnej technológie pestovania určitého druhu zeleniny (či už na priamy konzum alebo na potravinárske prípadne priemyselné spracovanie).


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-OTB obchodovanie a podnikanie s technikou

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.