Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Zhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere krmovín
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Marek Angelovič, PhD.
Fakulta:
Technická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra strojov a výrobných biosystémov - TF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Marek Angelovič, PhD.
Abstrakt:
Cieľom práce je zhodnotiť kvalitu práce vybranej linky strojov pri zbere krmovín vo vybranom podniku


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PTI poľnohospodárska technika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.