Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Téma podľa výberu a záujmu študenta
State of topic:
approved (prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Engineering
Supervising department:
Department of Machines and Production Biosystems - TF
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary: Študent navrhne tému diplomovej práce, ktorú má záujem riešiť. Výber témy a jej obsahové zameranie musí korešpondovať so študovaných študijným programom.

There are no limitations of the topic