Přehled vypsaných témat - Technická fakulta

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Téma podľa výberu a záujmu študenta
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Technická fakulta
Garantující pracoviště:
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt: Študent navrhne tému diplomovej práce, ktorú má záujem riešiť. Výber témy a jej obsahové zameranie musí korešpondovať so študovaných študijným programom.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení