Prehľad vypísaných tém - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Tepelnotechnický návrh rekonštrukcie poľnohospodárskeho objektu
Stav témy: schválené (prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Tímea Szabóová, PhD.
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky - TF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Tímea Szabóová, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na zhodnotenie pôvodného stavu obalového plášťa vybraného poľnohospodárskeho objektu z tepelnotechnického hľadiska a následný návrh vhodného spôsobu rekonštrukcie skúmanej budovy.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-OTI obchodovanie a podnikanie s technikou

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.