Přehled vypsaných témat - Technická fakulta

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Analýza produkcie amoniaku v objekte pre živočíšnu výrobu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Technická fakulta
Garantující pracoviště:
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je zhodnotiť a porovnať množstvo emisií amoniaku a skleníkových plynov vo vybratom objekte živočíšnej výroby.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-PTI poľnohospodárska technika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.