Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Analýza produkcie amoniaku v objekte pre živočíšnu výrobu
Stav témy: schválené (prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky - TF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD.
Abstrakt:
Cieľom práce je zhodnotiť a porovnať množstvo emisií amoniaku a skleníkových plynov vo vybratom objekte živočíšnej výroby.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PTI poľnohospodárska technika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.