Prehľad vypísaných tém - Katedra pedológie a geológie (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Biouhlie ako ekologické riešenie úrodnosti intenzívne využívaných pôd
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2020/2021
Navrhol:
Abstrakt: Posudenie efektu biouhlia na pôdne vlastnosti intenzívne využívaných pôd

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia