Prehľad vypísaných tém - Katedra pedológie a geológie (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Rozdiely v pôdnych vlastnostiach v dôsledku aplikácie biouhlíkových substrátov na piesočnatej a hlinitej pôde
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2020/2021
Navrhol:
Abstrakt: porovnanie efektu rôznych dávok biouhlia na zmeny pôdnych vlastností zrnitostne odlišných pôd

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia