Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
Stav témy: schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko: Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Abstrakt: Využitie talentov v organizácii predstavuje zásadnú podmienku dosahovania požadovanej výkonnosti podniku. Talent manažment predstavuje inovatívny spôsob účinného využitia talentovaných pracovníkov. Ponúka jednoduchý a prehľadný spôsob, akým môže manažér ľudských zdrojov identifikovať a rozvíjať potenciál talentov, dôležitých pre napredovanie firmy. V rámci procesu riadenia talentov je potrebné identifikovať talentovaných pracovníkov s vysokým potenciálom, zvýšiť počet pripravených nástupcov na kľúčové pozície, podporiť zodpovednosť za rast talentov a samozrejme talentovaných jedincov aj odmeniť.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia