Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vplyv technológie a techniky na spotrebu pohonných hmôt u vybraných strojov
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department: Department of Machines and Production Biosystems - TF
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Cieľom tejto diplomovej práce je porovnať vplyv technológie a techniky vzávislosti od meniacich sa podmienok na výslednú spotrebu pohonných hmôt.

There are no limitations of the topic