Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Stanovenie tokových kriviek motorového oleja
State of topic:
approved (doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department:
Department of Physics - TF
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary: V rámci teoretickej časti práce sa charakterizujú tokové krivky, popíše sa ich tvorba a význam. Práca bude tiež obsahovať základné charakteristiky motorových olejov a ich stručné rozdelenie. V rámci výsledkovej časti sa zrealizuje meranie niektorých reologických vlastností na vybraných druhoch motorových olejov. Z nameraných výsledkov budú spracované tokové krivky.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-VAB Manufacturing Technologies for Automotive Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.