Přehled vypsaných témat - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Zlepšenie parametrov nutričnej a hygienickej kvality konzervovaných krmív využitím silážnych aditív (D)
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Milan Šimko, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště:
Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2020/2021
Navrhl:
Abstrakt: Cieľom experimentov bude zisťovanie vplyvu prídavku rôznych silážnych aditív na nutričnú, fermentačnú a hygienickú kvalitu konzervovaných krmív.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-VYZ výživa