Přehled vypsaných témat - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Zlepšenie parametrov nutričnej a hygienickej kvality konzervovaných krmív využitím silážnych aditív (D)
Stav tématu: schváleno (Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště: Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2020/2021
Navrhl: prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
Abstrakt: Cieľom experimentov bude zisťovanie vplyvu prídavku rôznych silážnych aditív na nutričnú, fermentačnú a hygienickú kvalitu konzervovaných krmív.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-VYZ výživa