Prehľad vypísaných tém - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Zlepšenie parametrov nutričnej a hygienickej kvality konzervovaných krmív využitím silážnych aditív (D)
Stav témy:
schválené (Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra výživy zvierat - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2020/2021
Navrhol: prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
Abstrakt:
Cieľom experimentov bude zisťovanie vplyvu prídavku rôznych silážnych aditív na nutričnú, fermentačnú a hygienickú kvalitu konzervovaných krmív.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-VYZ výživa