Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
UV žiarenie a jeho účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Marián Brestič, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
doc. Ing. Marek Živčák, PhD.
Abstrakt:
Práca analyzuje UV žiarenie a jeho účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín. Práca má kompilačný charakter.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia