Přehled vypsaných témat - Technická fakulta

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Aplikácia na zobrazovanie a spracovávanie údajov z viskozimetra
Stav tématu:
schváleno (doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Technická fakulta
Garantující pracoviště:
Katedra fyziky (TF)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je naprogramovať aplikáciu, ktorá bude zobrazovať a zapisovať údaje z viskozimetra DV2T fy Brookfield do Excelu. Zapísané údaje následne spracovať vo forme grafov.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-VAB výrobné technológie pre automobilový priemysel

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.