Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Aplikácia na zobrazovanie a spracovávanie údajov z viskozimetra
Stav témy: schválené (doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Technická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra fyziky - TF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Ing. Ana Petrović, PhD.
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je naprogramovať aplikáciu, ktorá bude zobrazovať a zapisovať údaje z viskozimetra DV2T fy Brookfield do Excelu. Zapísané údaje následne spracovať vo forme grafov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VAB výrobné technológie pre automobilový priemysel

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.