Přehled vypsaných témat - Technická fakulta

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vplyv pridávania anti-freezing aditíva do biopalív
Stav tématu:
schváleno (doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Technická fakulta
Garantující pracoviště:
Katedra fyziky (TF)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Práca sa zaoberá fyzikálnymi vlastnosťami biopalív a ich zmesi s anti-freezing aditívami. Práca obsahuje charakteristiku skúmaného materiálu, definície veličín, metódy merania a opis meracích zariadení.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-VAB výrobné technológie pre automobilový priemysel

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.