Přehled vypsaných témat - Technická fakulta

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Plánovanie experimentov DOE (Design of Experiment), softvérová podpora štatistickej metódy manažérstva kvality
Stav tématu:
schváleno (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Pavel Polák, PhD.
Fakulta:
Technická fakulta
Garantující pracoviště:
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je pomocou softvérovej podpory popísať štatistickú metódu manažérstva kvality DOE.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-KBB kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
TF
T15-0078-B Integrované systémy riadenia