Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Energetická bilancia batériového elektrického vozidla
State of topic:
approved (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department:
Department of Transport and Handling - TF
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
Summary:
Charakteristika súčasného stavu vo využívaní automobilov na elektrický pohon. Konštrukcia elektromobilov, akumulátory, spôsoby dobíjania, dobíjacie stanice. Stanovenie energetickej náročnosti, jednotlivé toky energie, energetická náročnosť komponentov. Možnosti a trendy v znižovaní energetickej náročnosti, využitie rekuperácie. Porovnanie jednotlivých batériových elektrických automobilov.Experimentálne merania.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ASI Automotive Transport Systems

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.