Prehľad vypísaných tém - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Posúdenie svetelných vlastností a tepelného zaťaženia svetlometov
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie - TF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
Abstrakt: Fyzikálne vlastnosti svetla,charakteristika zdrojov svetla, druhy svetelných zariadení, požiadavky na intenzitu osvetlenia (normy, predpisy). Vývoj svetlometov, charakteristika súčasného stavu zdrojov svetla pre automobily. Požiadavky na denné a nočné osvetlenie automobilu, osvetlenie za zníženej viditeľnosti (hmla, sneh, dážď), pomocné osvetlenie. Konštrukcia svetlometov z pohľadu odvodu tepla, príčiny prehrievania. Zariadenia na kontrolu svetlometov. Experimentálne merania. Odporúčania pre prax.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ADI automobilové dopravné systémy

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.