Summary of topics offered - Department of Transport and Handling (TF)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Posúdenie svetelných vlastností a tepelného zaťaženia svetlometov
State of topic: approved (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department:
Department of Transport and Handling - TF
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Fyzikálne vlastnosti svetla,charakteristika zdrojov svetla, druhy svetelných zariadení, požiadavky na intenzitu osvetlenia (normy, predpisy). Vývoj svetlometov, charakteristika súčasného stavu zdrojov svetla pre automobily. Požiadavky na denné a nočné osvetlenie automobilu, osvetlenie za zníženej viditeľnosti (hmla, sneh, dážď), pomocné osvetlenie. Konštrukcia svetlometov z pohľadu odvodu tepla, príčiny prehrievania. Zariadenia na kontrolu svetlometov. Experimentálne merania. Odporúčania pre prax.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ASI Automotive Transport Systems

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.