Přehled vypsaných témat - Technická fakulta

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Požiadavky na technické parametre a prevádzku manipulačnej techniky pre servisné útvary
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
Fakulta:
Technická fakulta
Garantující pracoviště: Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Charakteristika manipulačných činností v servisných útvaroch. Požiadavky na vybavenie jednotlivých pracovísk manipulačnou technikou, ich technické parametre a bezpečnosť prevádzky. Druhy a typy manipulačnej techniky vo vybranom servisnom útvare, rozdelenie podľa jednotlivých pracovísk i druhov vozidiel. Experimentálne overenie technických parametrov vybraného manipulačného zariadenia, požiadavky na bezpečnosť, posúdenie dodržiavania bezpečnostných predpisov na pracovisku. Odporúčania pre ďalšiu činnosť.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-KBI kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.