Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Požiadavky na technické parametre a prevádzku manipulačnej techniky pre servisné útvary
State of topic:
approved (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department:
Department of Transport and Handling - TF
Max. no. of students:1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary:
Charakteristika manipulačných činností v servisných útvaroch. Požiadavky na vybavenie jednotlivých pracovísk manipulačnou technikou, ich technické parametre a bezpečnosť prevádzky. Druhy a typy manipulačnej techniky vo vybranom servisnom útvare, rozdelenie podľa jednotlivých pracovísk i druhov vozidiel. Experimentálne overenie technických parametrov vybraného manipulačného zariadenia, požiadavky na bezpečnosť, posúdenie dodržiavania bezpečnostných predpisov na pracovisku. Odporúčania pre ďalšiu činnosť.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-KBI Quality and Safety in Production Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.