Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Možnosti monitorovania vnútorného prostredia v automobiloch
State of topic:
approved (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department:
Department of Transport and Handling - TF
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
Summary: Požiadavky na mikroklímu vodičov a prepravovaných osôb, charakteristika tepelnej pohody. Spôsoby vetrania a úpravy vzduchu v kabínach vozidiel, technické riešenia - súčasný stav a trendy. Druhy chladív, kompresory, ventilátory, ovládanie, automatizácia činnosti, požiadavky na servis. Sledované veličiny stavu vnútorného prostredia a požadované prístrojové vybavenie. Experimentálne meranie. Odporúčania pre prax.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-PDM Operation of Transport and Handling Machines

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.