Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Možnosti monitorovania vnútorného prostredia v automobiloch
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra dopravy a manipulácie - TF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
Abstrakt: Požiadavky na mikroklímu vodičov a prepravovaných osôb, charakteristika tepelnej pohody. Spôsoby vetrania a úpravy vzduchu v kabínach vozidiel, technické riešenia - súčasný stav a trendy. Druhy chladív, kompresory, ventilátory, ovládanie, automatizácia činnosti, požiadavky na servis. Sledované veličiny stavu vnútorného prostredia a požadované prístrojové vybavenie. Experimentálne meranie. Odporúčania pre prax.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PDM prevádzka dopravných a manipulačných strojov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.